POLITYKA PRYWATNOŚCI („Cookies”)

Jeżeli tutaj Państwo trafiliście, to znak, że cenicie swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ten dokument, w którym znajdują
się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików „cookies” i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Poniższa Polityka
Prywatności zawiera reguły zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Administratora serwisu.

Podstawowe definicje:
Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.szulhouse.pl
Serwis zewnętrzny – serwis internetowe usługodawców lub usługobiorców i partnerów Administratora
Administrator – firma Romax Andrzej Szul prowadząca działalność pod adresem: ul. Powstania Śląskiego 39A/1, 81-462 Gdynia o numerze NIP 845-186-54-85, świadcząca
usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, przechowująca oraz uzyskująca dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika
Użytkownik – osoba fizyczna dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem serwisu
Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu
Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Polityka Prywatności jest dla Romax Andrzej Szul NIP 845-186-54-85 szczególnie istotna i z tego względu Użytkownicy serwisu www.szulhouse.pl mają zagwarantowane wysokie
standardy ochrony danych osobowych.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator w poniższym dokumencie informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez
nich z serwisu www.szulhouse.pl, sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a również o prawach Użytkowników.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w serwisie www.szulhouse.pl jest Romax Andrzej Szul NIP 845-186-54-85.

 1. Postanowienia ogólne
  Korzystanie z serwisu www.szulhouse.pl oznacza, że Użytkownik akceptuje, a Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  Dane osobowe Użytkownika serwisu www.szulhouse.pl są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w tym dokumencie,
  w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W dowolnym czasie Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik
  nadal będzie korzystał z serwisu, to rozumie się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.
 2. Cel i zakres zbierania oraz przetwarzania danych osobowych
  Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w
  serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne
  Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) numer kontaktowy d) Treść i Temat
  wiadomości;
  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika (zależnie od sposobu korzystania z funkcjonalności serwisu przez Użytkownika) w następujących celach:
  a) komunikacji z Użytkownikiem
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w indywidualny dopasowany do Użytkownika sposób. Przedstawiane Użytkownikowi informacje
  dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, oraz prezentowanych ofert Administratora czy jego partnerów. Komunikacja z
  Użytkownikiem dotyczy również obsługi Użytkownika.
  b) przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną oraz/lub w kontakcie telefonicznym
  Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie jest komunikacja
  marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności prezentowanie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną oraz w
  kontakcie telefonicznym
  c) umożliwienia przesyłania przez Użytkownika opinii lub komentarza na stronie internetowej
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności, usług lub produktów Administratora czy podmiotów z nim
  współpracujących.
  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:
  a) w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)
  RODO;
  b) w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także
  ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
  spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z
  oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
  handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
  Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
  przedsiębiorcom stale współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym z Administratorem i instytucjom utworzonym na podstawie art.
  105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe.
 4. Prawo kontroli, dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania
  Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości
  przetwarzania danych, ich korektę, a także ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia
  danych.W sytuacji chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą
  następujących danych kontaktowych:
  Romax Andrzej Szul; ul. Powstania Śląskiego 39A/1, 81-462 Gdynia; biuro@szulhouse.pl
  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych ( t.j.
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Pliki „Cookies”
  Administrator nadmienia, iż podczas korzystania z serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane plikami „cookies”. Pliki „cookies”
  zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
  Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w
  urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Pliki „cookies” wykorzystywane są w serwisie w celu:
  a) utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  b) optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  c) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu;
  d) wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji;
  e) zbierania statystyk odwiedzin stron serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
  końcowego Użytkownika serwisu po jego wylogowaniu z serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe”
  pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe”
  pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
  Administrator informuje, że:
  a) przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik serwisu może dokonać w dowolnym czasie
  zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików
  „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
  „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika serwisu.
  b) ograniczenie stosowania plików „Cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w serwisie.Pliki „cookies” zainstalowane w
  urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. Pliki „cookies”
  można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z
  serwisu. Dostęp do plików „Cookies” przetwarzanych przez serwer posiada wyłącznie Administrator. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach
  „Cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „Cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 6. Postanowienia końcowe
  a) ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
  Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z serwisu zapewniają
  stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane
  są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
  b) przechowywanie danych osobowych
  Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez
  taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. W każdym z powyższych przypadków,
  po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego
  rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
  c) wyłączenie odpowiedzialności
  Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach „Cookies”. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od
  obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzeń z których korzysta Użytkownik.
  Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookies, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub
  nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane urządzenie Użytkownika. Użytkownik w celu
  zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinien stosować się do wytycznych związanych z cyberbezpieczeństwem.
  Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie
  plików „Cookies”. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików „Cookies” używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili
  mogą samodzielnie zarządzać ustawieniami plików Cookies dla każdej dowolnej witryny.
  d) zmiany Polityki Prywatności
  Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce
  Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

  Informacje kontaktowe
  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Romax Andrzej
  Szul, ul. Powstania Śląskiego 39A/1; 81-462 Gdynia z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: biuro@szulhouse.pl
  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem:
  Romax Andrzej Szul, ul. Powstania Śląskiego 39A/1, 81-462 Gdynia

Kontakt

Napisz do nas

biuro@szulhouse.pl


508 405 360


szulhouse.pl

ul. Powstania Śląskiego 39A/181-462 Gdynia

W celu rezerwacji  terminu
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane w formularzu kontaktowym zapytanie. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji w Polityce Prywatności
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane w formularzu kontaktowym zapytanie. Dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji w Polityce Prywatności